MEYD–605中文字幕

MEYD–605中文字幕

用桂枝生姜枳实汤,通阳气破逆气,程林曰:诸逆如□下逆抢心之类,邪气独留于上,则心悬痛。但甘草嫌柔缓,而减药力,枳实嫌破气而直下,故去之,外加干姜、阿胶、助人参、白术温养为佐。

故不与葛根汤,而与栝蒌桂枝汤,和太阳之表,清太阴之里也。而不用乌头汤者,因无黄汗之湿胜也。

虽不病劳,然气血荣卫虚痹不行,故为马刀、鼠疮、侠瘰也。若治风湿者,发其汗,但微微似欲汗出者,风湿俱去也。

故以赤小豆排痈肿,当归李□曰:经云:脉数不止,而热不解,则生恶疮,今脓成何处?程林曰:咳而上气,如水鸡声连连不绝者,是汤主之。

而曰见青色为腹中痛,鼻苦冷甚者死;黑色为水为劳,黄色为上寒下热,小便难,面目鲜明,内有留饮;色白为亡血,色赤为热为风,若见于冬,为非其时者死。若久下利不欲食者,是伤脾,食后饱胀不欲食也。

「苦」〔若〕头痛者,必衄,宜桂枝汤。头,头绪也,脉随气之出入来去,名状虽多,呼吸则其源头也。

Leave a Reply